“D” Könyv

Kezdőlap / Portfolio / “D” Könyv
“D” Könyv

A „D.” jelű kötet célja, hogy az NSCP tekintetében a jogi környezetre világítson rá, hiszen a hatályos hazai szabályozás igen kevés, és igen alacsony szintű. A legmagasabb szint a kormány határozata, nevezetesen a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint az egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat.

Egyéb, konkrét és közvetlen szabályozás nincs.

Közvetett módon azonban a hatályos szabályozás is tartalmaz szigetszerű, a smart city gondolkodásmódba és felfogásába beleillő szabályozást, különösen az elektronikus szolgáltatások, közszolgáltatások, elektronikus közigazgatási szabályokat tartalmazó jogszabályok, valamint az egyes EU jogforrások tekintetében. Ilyenek, a teljesség igénye nélkül:

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény
  • A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI törvény
  • Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX törvény
  • Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
  • A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
  • Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK irányelv (2000. június 8.)
  • Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU irányelv (2012. október 25.).

Szükséges szabályozás

Az NSCP működésének, valamint a kitűzött célok elérésének érdekében elengedhetetlen legalább az egységes, átjárható, biztonságos rendszer megvalósításához szükséges alapvető technológiai és biztonsági előírásrendszer megalkotása. Ennek érdekében szabályozni szükséges az egyes rendszerek által biztosítandó alapvető biztonsági előírásokat, az egyes rendszerek közötti kapcsolati pontokat és előírásokat, az alapvető adatvédelmi és személyiségi jogi védelmi szabályokat, a magas szintű hozzáférési médiát és protokollokat, az átjárhatóságot biztosító technológiai szabályokat, a használat- és felhasználás általános előírásrendszerét, a felelősségi kérdéseket, a használathoz szükséges csatlakozási és egyéb feltételeket, a legfontosabb szolgáltatások követelményrendszerét.

A szabályozási kérdéseket az NSCP megvalósítása során, az integrált szolgáltatások, a szolgáltatók és felhasználók ismeretében, a lehető legalacsonyabb, szükséges és elégséges szabályozási szinten kell megvalósítani.