Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Kezdőlap / Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Egyre több hazai város dolgozik intelligens városi szolgáltatások bevezetésén, vagy tervezi azt a közeljövőben. Tekintettel arra, hogy az intelligens városi szolgáltatások egyes elemei központi, állami, fejlesztési és üzemeltetési körbe tartoznak, a fejlesztések összehangolását szolgáló koordinációs mechanizmus kialakítása célszerű. E mechanizmussal szembeni alapvető elvárás, hogy támogassa a városok döntéshozatalát, és ne gátolja a természetes innovációs folyamatokat. Fontos az összhang megteremtése a fejlesztések és a szükséges központi kontroll között.

E célok megvalósítása érdekében a kormány az alábbi határozatot hozta:

A Kormány 1486/2015. (VII.21.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és Gazdaság pillér megvalósítása érdekében

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonásával – a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz illeszkedő, az intelligens városi szolgáltatásokra vonatkozó technológiai platform rendszerét;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter

Határidő: 2015. október 31.

A Kormány határozat a következő szolgáltatásokat határozta meg központi koordinációra:

a) Központi térinformatikai rendszer platform (Térinformatika)
b) Központi intelligens kártyamenedzsment központ platform (Városkártya)
c) Központi fizetési és elszámolási rendszer platform (Fizetés)„

Az NSCP projekt szkópjai a b.) és a c.) pontok voltak.

A fenti kormány határozat végrehajtása, illetve a jogszabályalkotó szándékai szerint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) összegyűjtötte az NSCP vonatkozású igényeket, lehetőségeket, amelyből kiderült, hogy a jelenlegi infrastrukturális lehetőségek mellett, a szolgáltatási igények sokszínűsége és számossága okán nem lehetséges az intelligens megoldások egységes, teljes vertikumát (közlekedés, energetika, biztonság, egészségügy) összefogó technológiai platform kidolgozása.

A jogszabályalkotó szándékaival egyezve az NM Zrt. a kivitelezhetőség és a megvalósíthatóság érdekében három olyan elemi szolgáltatásra épülő technológiai platformot dolgozott ki, amelyek a jelenlegi technológiák, törvényi szabályozások és a kapcsolódó projektek állapotához illeszkednek, katalizálják a jövőbeni további innovatív szolgáltatásokat. A Társaság a teljességet a fokozatosság elve alapján tartja megvalósíthatónak.

lentiiroda_folyosografika2