Blog

Kezdőlap / Archive by category "Blog"
Másfél éve fut a kecskeméti okos parkolási rendszer

Másfél éve fut a kecskeméti okos parkolási rendszer

Az intelligens parkolóhely foglaltság jelző rendszer az átadása óta gyakorlatilag üzemszünet nélkül működik Kecskeméten. A város vezetősége és lakói részéről is pozitív visszajelzések érkeznek a rendszerrel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy Magyarországon újszerű technológiát alkalmazó pilot projektről van szó, a működés közben szerzett tapasztalatok alapján a rendszer és környezete különböző fejlesztéseken kellett, hogy átessen. A helyszínen jelenleg már külön kijelzők mutatják a mozgáskorlátozott és a hagyományos szabad parkolóhelyek aktuális számát. A kezdeti időszakban gyakorinak számító szabálytalan parkolások száma minimalizálódott a városrendészet intézkedéseinek és a parkolóhelyek egyértelműbb kijelölésének köszönhetően, ami elősegítette, hogy a szenzorok pontosabban észlelhessék a várakozó járműveket.

Jelenleg a rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy megbízhatóan előre tájékoztassa a parkolóhelyet kereső járművezetőket arról, van-e szabad parkolóhely, valamint az adatokat feldolgozva utólag visszakereshető a parkolóhelyek átlagos foglaltsága tetszőleges időszakra nézve.

Mivel jelenleg csak a Kálvin tér területén üzemel a rendszer, ezért annak a többi utca parkolóhelyeivel szemben jobb lett a hozzáférhetősége, a járművezetők számára nagy segítséget jelent az, hogy nem kell feleslegesen behajtaniuk a Kálvin térre, mert már a parkoló bejáratánál előre láthatják, hogy aktuálisan hány szabad parkolóhely van.

Az adatokat elemezve kijelenthető, hogy a pilot rendszer teljesítette elsődleges célját, az eredmények azt mutatják, hogy az indulás óta a Kálvin téren található parkolóhelyek kihasználtsága átlagosnál magasabb lett, amely annak ismeretében figyelemre méltó, hogy e parkolóhelyek már korábban is igen magas kihasználtsággal bírtak, de a rendszer ezt még tovább tudta fokozni. Az elemzések ismeretében kijelenthető, hogy a Kecskemét, Kálvin téri pilot projektet érdemes lenne kiterjeszteni egy kevésbé forgalmas közterületre, ahol feltehetően még nagyobb arányú lenne a kihasználtsági szint. A rendszer jótékony hatását a jelenleginél is tovább lehetne növelni, ha egy teljes (jól körül határolható) városrészben kerülne bevezetésre az intelligens parkolóhely foglaltságot jelző rendszer, mivel így a parkolóhelyet kereső felhasználókat komplexebb információkkal lehetne támogatni arról, hogy mikor hol parkoljanak.

Az 1. ábrán látható a Kálvin tér (0-24 órás) átlagos havi kihasználtságai a 2016. és 2017. évben. 2016. január 1. és 2017. július 31. közötti adatok álltak rendelkezésre. A rendszer hivatalos indulása 2016. április elején történt. Jól látható, hogy az indulás előtti hónapok kihasználtságai rendre alacsonyabbak, mint az átadás utáni azonos hónapok kihasználtságai. Januárban 13%-kal, februárban 7%-kal, márciusban pedig 20%-kal nőtt arányaiban a kihasználtság az egy évvel ezelőtti értékekhez képest. Az átadás utáni időszakban már nem figyelhető meg ilyen egyértelmű növekedés a két év azonos hónapjai között. A 2016. évi szokásos nyári holtszezon után már igen kiegyenlített és magas értékeket láthatunk, mindezek alapján kijelenthető, hogy az elért növekedést a pilot rendszer eredményezte.

Kecskemét, Kálvin tér parkolóhelyeinek átlagos kihasználtsága havi bontásban

További vizsgálatok kimutatták a rendszer lehetséges másodlagos hasznosságait is. Már egy kisméretű parkolóban (Kecskemét, Kálvin téren 57 parkolóhely található) is megfigyelhetők a parkolóhelyválasztási preferenciák: a gyaloglási távolság minimalizálása, a legkényelmesebbnek vélt parkolóhely választása. A járművezetők szívesebben parkoltak a parkolónak a belvároshoz közelebb eső végéhez, valamint az utca bal kézre eső felében magasabb a foglaltság, mint a másik felében, ami például származhat abból, hogy azokra a helyekre egyszerűbb beállni a járművekkel. A kiépített rendszer, illetve a szenzorok által nyújtott információk hozzájárulhatnak a parkolóhelyek kialakításának tervezéséhez, optimalizálásához is.

A tervezésen és optimalizáláson túl, a parkolóhely foglaltságok magas pontosságú mérése lehetővé teszi a parkolási díjszabás optimalizálását és az abból befolyó bevételek jobb tervezhetőségét is. Az adatokból látszik, hogy jelenleg Kecskeméten a díjköteles időszakok nagyarányban lefedik a magas parkolási igénnyel rendelkező időszakokat. A foglaltsági értékek és a parkolási díjszabás segítségével becsülhető, hogy mennyi lenne a parkolási díjakból származó bevétel, ha minden várakozó jármű után óradíj alapon fizetnének.

A pilot rendszer rámutatott, amennyiben lehetővé válik egy a város szerves részét képező tevékenység (közterületi parkolás) megfelelő pontosságú monitoringozása, az számos ponton támogathatja a város lakóit és városvezetés munkáját is.

Megkezdődhet a V4 Smart Platform kialakítása

Megkezdődhet a V4 Smart Platform kialakítása

„2017. július 1. és 2018. június 30. között kerül sor Magyarország ötödik elnökségére a Visegrádi Csoportban. Az 1991-es megalakulása óta a kölcsönös bizalomra, a rugalmasságra, és a közös hagyományokra, értékekre, érdekekre épülő visegrádi együttműködés jelentősége a közelmúltban tovább nőtt. Az elmúlt 26 évben a V4 tevékenyen képviselte regionális érdekeinket, 2004 óta az Európai Unióban is, miközben a térség hozzájárult az egész kontinens jólétéhez és stabilitásához gazdasági teljesítménye, az összeköttetések fejlesztésére irányuló tevékenysége, a szomszédos Nyugat-Balkán és Keleti Partnerség térségnek nyújtott támogatása révén, valamint azzal a felelős hozzáállásával, melyet az Európát sújtó példátlan migrációs válság során tanúsított. A Visegrádi Csoport továbbra is olyan, a stabilitást és a növekedést képviselő európai tényező, melynek legitim törekvése érdemben, egyenlő partnerként hozzájárulni az EU jövőjéről szóló párbeszédhez” – olvasható a V4 Connects Elnökségi Programban.

A V4 Elnökségi Program „Digitális Visegrád” fejezete kitér a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és V4-es partnerei által kialakítandó „V4 Smart Platform” kezdeményezésre, amelynek célja a visegrádi tagországokban közösen bevezethető, egységesen átjárható, a lakosság kényelmét és a közigazgatást segítő elektronikus szolgáltatások megvalósítása. E szolgáltatásokat támogató keretrendszerként a platform elősegítené a lakosságok igényeinek kiszolgálását, a határokon átívelő egységes digitális tér kölcsönösség elvén alapuló kialakításával.

A V4 Connects Elnökségi Programmal egy időben megjelent a 1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat „a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról”

Iparági véleményezés alatt az országosan egységes városkártya tervezet

Iparági véleményezés alatt az országosan egységes városkártya tervezet

A kormányzat nemzeti informatikai elképzelései és céljai alapján a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) elkészítette a Nemzeti Smart City Technológiai Platformot (NSCP), amely kijelöli az „okos” város környezetben különböző intelligens megoldások kialakítására alkalmas technológiai irányokat. Az NSCP, mint platform technológiai környezet beazonosítja egy városkártya megoldás kialakításához szükséges, vagy ahhoz felhasználható modulokat is. A konkrét városkártya modell már több modul központi és szolgáltatási funkciók összekapcsolását kívánja meg, ezért a városkártya működésének NM Zrt. által elkészített tervezete mintaszerűen ismerteti a szükséges és választható elemeket, azok összekapcsolási és használati lehetőségeit, ezzel segítve a városkártya megvalósító fejlesztők munkáját. Az országos szintű informatikai technológiák kidolgozását és megvalósítását biztosító „Városkártya modell” című dokumentum-tervezet jelenleg iparági véleményezés alatt áll.

A városkártya a kormányzat által megteremtett Nemzeti Smart City Technológiai Platform egyik „okos” város megoldása és szolgáltatása. A városkártya létrehozásának lényege, hogy az intelligens városi célok elérését szolgálja, amelynek alkalmazásával hatékonyabban működő és gazdaságosan működtethető város megteremtése a cél. A városkártya alkalmazása akkor hatékony, ha szervesen beépül és szolgálja a városkörnyezetet („urban ecosystem”), a városkártya modell szempontjából legfontosabb városkörnyezeti építőelemek az energetika, közlekedés, oktatás, egészségügy, közszolgáltatások, amelyek hatékony és komplex (összekapcsolt) támogatása megvalósítja az intelligens város koncepció céljait.

A városkártya egy olyan „okosmegoldás”, amely mögött különböző kedvezmények, jogosultságok, pontgyűjtés állhat a városi élet hétköznapjaihoz kapcsolódó területeken (pl. könyvtárak, boltok, közlekedés, múzeumok stb.), ezeket a különböző városhasználati szolgáltatások egységes platformra kapcsolva és technologizálva, a városkártya rendszer egy jól definiálható, rugalmasan bővíthető, változtatható megoldásként jelenik meg.

A városkártya – mint az intelligens város egy modulja – szolgálja a városlakót és támogatja a városi szolgáltatásokat használó városlátogatókat, összességében, így mind a két felhasználó réteg számára olyan eszközt biztosít, amivel a városkörnyezeti erőforrások igénybevételének hatékonysága és a kártyahasználó számára biztosított előnyök is kiaknázhatók. A városi önkormányzat számára pedig olyan – stratégiailag fontos – adatokat szolgáltat, ami a jelenlegi adatkezelési, adminisztrációs terhelés csökkenését biztosítja. Lehetőséget ad a folyamatok megfigyelésére és szükség esetén történő átszervezésére, megváltoztatására. A városkártya modell olyan elemeket is tartalmaz, amelyek a hatékony városi környezetben való működésen túl a város erőforrásait növelő bevételek (kereskedelem, turisztika és kapcsolódó adóbevételek) növekedését is szolgálja.

A „Városkártya modell” című dokumentum egy technológiai leírás, ami a városkártya létrehozásának tudásanyagát és módszertanát tartalmazza, az intelligens városi szolgáltatások leképzéséhez. A „Városkártya modell” egy dinamikusan bővülő rendszer, mivel az NSCP szolgáltatások, rendszerek felhasználhatóságának a kombinációi olyan megoldásokat biztosítanak, amelyek esetén csak a fantázia szab határt kiépítendő intelligens városi szolgáltatások működésének.

A városkártya modell és környezete jól szemléltethető egy elképzelt, „fiktív” város modellen, melyben az alábbiak jelennek meg:

  • Az oktatási és kulturális intézmények (iskola, óvoda, múzeumok, könyvtár, mozi, színház),
  • Közlekedés (közösségi személyszállítás, taxi kártya, parkolás, közösségi kerékpár és elektromos autótöltő szolgáltatás),
  • Egészségvédelmet szolgáló intézmények (kórház, uszoda, fitneszterem),
  • Energetikai rendszerek (közműszolgáltatók),
  • Kereskedelmi egységek (éttermek, boltok),
  • Közszolgáltatások,
  • Városi rendezvények.

Jelenleg az elkészült anyag szakmai egyeztetése zajlik, várhatóan novemberben lesz mindenki számára elérhető a lezárt verzió.

Kétéves a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer

Kétéves a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer

A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (NMFR) két éves működése alatt a tranzakciók száma meghaladta a 40 milliót, a forgalmi adatok folyamatosan növekednek a 2014. július 1-i indulás óta. Az egységes mobilparkolást egyre többen választják a hagyományos készpénzes megoldással szemben, 25 százalékkal több autós fizetett mobillal parkolódíjat az NMFR második üzemévében, mint az elsőben.

Két éve, 2014. július 1-én azzal a céllal indult el a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, hogy valós piaci verseny alakuljon ki a közterületi mobilparkolásban, középtávon a parkolás kényelmi díjai mérséklődjenek és egyúttal a szolgáltatási portfólió tovább bővüljön, ezzel is erősítve Magyarországon a készpénzkímélő mobilfizetés fejlődését.
Európában egyedülálló, országos lefedettségű rendszer jött létre, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket és teljesítette a kitűzött célokat. Kinyílt a piac, azon viszonteladók és önkormányzatok számára is elérhetővé vált az egységes rendszer, amelyeknél üzleti alapon korábban nem volt kifizetődő a mobilparkolás szolgáltatás bevezetése.
A rendszer naponta közel 90 ezer tranzakciót valósít meg 18 viszonteladó partneren keresztül, a 76 parkolási üzemeltetőnél elérhető 248 parkolózónában – néhány számadat a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerről a két éves születésnapon. Az évfordulónak köszönhetően összehasonlíthatóvá váltak az NMFR azonos időszaki működési adatai, amelyek folyamatos növekedést mutatnak mind a mobilparkolás, mind pedig az e-matrica vásárlás esetében:

01

02

„Ma már egyértelműen kijelenhetjük, hogy a mobilfizetési piac meghatározó szereplőjévé vált a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Innovatív, technológiával foglalkozó állami vállalatként működünk, amit mi sem tükröz jobban, hogy ma már egy csomó olyan problémával keresik meg a Társaságot, ahol innovatív megoldásokat kell kidolgoznunk – és már nem is feltétlenül csak a mobilfizetéshez kapcsolódóan. A következő nagy feladatunk az lesz, hogy a felhasználók széles körében megtanítsuk és elterjesszük az elektronikus közösségi közlekedési jegyet és idővel azt be is költöztessük a mobiltelefonokba. Nekünk van esélyünk arra, hogy ezt sikeresen meg is valósítsuk, mivel kellően nagyszámú felhasználót tudunk elérni. Terveink között szerepel a Nemzeti Egységes Fizetési Rendszer (NEFR) kidolgozása is, amelynek létjogosultságát a kormányzat által megkezdett digitális átállás és a kapcsolódó szolgáltatások folyamatban lévő kialakítása (pl. e-közigazgatás, közösségi közlekedés, azonnali átutalások rendszere) indokolja. Fontos szempont azonban, hogy ezzel párhuzamosan a gazdasági szereplők (különösen a pénzügyi-szolgáltatási szektorban) is megkezdték a digitális átállást, amely az állami közszolgáltató társaságokat is perspektívaváltásra fogja kényszeríteni” – mondta el Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2014. július 1. – 2016. június 30. üzemi statisztikai adatai:
• Összes mobilparkolási tranzakció száma (alkalom): 37 846 111 db
• Összes parkoló ellenőri lekérdezés száma (alkalom): 32 801 307 db
• Összes autópálya e-matrica, HU-GO viszonylati jegy vásárlások száma (alkalom): 2 418 859 db

Németh Lászlóné: a digitális közszolgáltatások segítik az emberek és a vállalatok boldogulását

Németh Lászlóné: a digitális közszolgáltatások segítik az emberek és a vállalatok boldogulását

A digitális közszolgáltatások, a mobilparkolás, az online ügyintézés elősegítik a magyar emberek, vállalkozások boldogulását, a kormány ezekkel a szolgáltatásokkal az idő és pénz megtakarításán túl azt szeretné elérni, hogy a mindennapok könnyebbé, egyszerűbbé, kényelmesebbé váljanak – mondta a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára.

Németh Lászlóné a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által szervezett szimpóziumon pénteken Budapesten úgy vélte, nincs ma Magyarországon olyan ember, akihez valamilyen módon ne jutottak volna el az olyan fejlesztések, mint a közigazgatási ügyek intézése kistelepüléseken a Magyar Postánál az Agora projekt keretében, vagy a Díjnet Zrt. szolgáltatásai, és a teljes körű online ügyintézés lehetősége a Főgáz csoportnál.
Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a jövő az okos városokban van, egyre több intelligens megoldást fejlesztenek majd, kiemelve a parkolási rendszer, elektronikus jegyrendszer “okossá” tételét. Hozzátette, van üzleti potenciál a mobilparkolásban, egyre több piaci viszonteladó aktív a szolgáltatásban, a korábbi 5-7 mellett már 17-en csatlakoztak. Úgy vélte, a mobilfizetési rendszerhez hasonló nyitott platformok új piaci szolgáltatási lehetőségeket tudnak nyitni az innovatív vállalkozások számára, és ennek komoly gazdaságfejlesztési hatása is lehet.
Elmondta, az állam megkezdte a digitális átállást, megindult az e-közigazgatás fejlesztése, elérhető a digitális aláírás szolgáltatás is, ami azért lényeges, mert innentől az állampolgárok “le vannak képezve a digitális térben”, és ehhez hozzá lehet ehhez igazítani a szolgáltatásokat.
Szarka Zsolt, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója előadásában arról beszélt, hogy a csekkek ingyenes bankkártyás befizetésének lehetősége tavaly “évtizedes restancia” volt. Kifejtette, fél év alatt az ilyen típusú tranzakciók tették ki a teljes csekkforgalom 16 százalékát, ami jelentős eredmény, figyelembe véve a 215 millió darabos csekkforgalmat évente. A kezdeti felfutás után már egyenletes a növekedés az alternatív csatornáknál, a csekkautomatáknál és QR-kódos csekkbefizetésnél, amelyek 2015 elején indultak – mondta.
Kitért arra, hogy a digitális szolgáltatásoknál az a fontos, hogy ne önállóan, hanem portfolióban jelenjenek meg. A Díjnet példáját alapul véve elmondta, akkor lesz sikeres egy szolgáltatás, ha több szolgáltatót – internet, víz, elektromos, távhő – tud egy felületre hozni.
A folyamatban lévő fejlesztések közül kiemelte a levél nyomkövetést. Fontosnak tartotta, hogy az évi 650 millió küldeményt fizikailag továbbító postánál például a most kézzel írt, kézbesítést igazoló tértivevény ne fizikailag jelenjen meg, és a rendszer valós időben adjon információt a teljes logisztikai folyamatról, kézbesítéséről minden levéltípus esetében.
Elmondta, idén nyáron indul az időpontfoglalás: a posta mobil alkalmazásán keresztül lehet sorszámot foglalni és időpontra menni a sorban állás helyett.

Forrás: MTI

delta

Mobility as a Service

Mobility as a Service

A fejlett világban egyre erősödő trend, hogy az emberek már nem ragaszkodnak ahhoz, hogy saját autójuk legyen, viszont egyre inkább gyorsabban, kényelmesen és lehetőleg olcsón szeretnének eljutni háztól házig.

Erre a kihívásra próbál meg választ adni a Mobility as a Service (MaaS) kezdeményezés, melynek alapkoncepciója szerint a közlekedésre úgy tekintünk, mint egy integrált szolgáltatásra személyautók, buszok, kerékpárok és számos egyéb közlekedési eszköz igénybevételével. Az egész rendszer mintáját a telekommunikációs cégek havi előfizetési csomagjaihoz lehet hasonlítani, ahol a különböző – igényektől függő – csomagokban árult szolgáltatáselemekért (beszélgetés, sms, mobilinternet stb.) együttesen fizethetünk. A Finnországból indult kezdeményezés központi gondolata, hogy megreformálja azt az elképzelést, miszerint a közlekedés alapvető eszköze a saját tulajdonú autó.

A MaaS koncepció célja, hogy ne az embereknek kelljen igazodniuk a közlekedési szolgáltatók kínálatához, hanem a kínálat igazodjon az emberekhez, mindig az aktuális igényeket legjobban kiszolgálva. Így ahelyett, hogy minden hónapban buszbérletet vennénk, továbbá az autónk után különböző díjakat fizetnénk, adott mennyiségű közösségi közlekedési-, autó-, kerékpár- és taxihasználatot tartalmazó szolgáltatást vásárolhatunk. Ezzel az emberek lemondanak a saját autó tulajdonlásáról, és helyette a közösségi közlekedést, illetve annak újszerű formáit használják, például a közösségi autózást (car sharing), közösségi kerékpárt (bike sharing), igényvezérelt közlekedést stb. A MaaS bevezetésével elérhető, hogy a járművek magasabb kihasználtságával párhuzamosan kevesebb jármű is elegendő legyen az utazók kiszolgálására, másrészt egy újabb lépést jelent a közlekedésben a készpénzmentes fizetési megoldások elterjedéséhez, az átláthatóság növeléséhez.

A finn MaaS Finland (www.maas.fi) a kezdeményezés egyik úttörőjeként 2016-2017-re tervezi az elképzelés konkrét megvalósítását, melynek előkészítése már folyamatban van Helsinkiben. A cél az, hogy az emberek egyetlen mobilapplikáció segítségével tudják véghezvinni utazásaikat az utazás tervezésétől a tényleges utazáson és fizetésen át egészen a célba érkezésig, miközben a legkülönfélébb egyéni és közösségi utazási módokat zökkenőmentesen kombinálják.

Svédországban, Göteborgban 2013-2014 között fél évig, 70 háztartás részvételével zajlott egy igen hasonló elvű pilot projekt, melynek középpontjában szintén a közlekedés, mint szolgáltatás állt, a saját tulajdonú autó használatának felhagyásával. A MaaS-tól való eltérés abban állt, hogy nem havi csomagokban, hanem pénzért vásárolt kreditekben kellett fizetni a közlekedési szolgáltatásokért. (http://www.ubigo.se/las-mer/about-english/)

Azonban a koncepció fenntartható megvalósítása nem kis feladat. Az egyik ilyen előfutárnak szánt projekt, a szintén helsinki Kutsuplus kezdeményezés. Ez egy olyan minibuszos igényvezérelt közlekedési szolgáltatás volt, melyben a felhasználók valós időben, interneten keresztül bejelentették, hogy honnan hová szeretnének utazni, majd az azonos időben azonos irányba tartókat összevontan egy-egy jármű elszállította. (Hasonlóan az UberPOOL szolgáltatáshoz.) A szolgáltatás a hagyományos helsinki közlekedés megreformálását célozta. A becslések szerint minimum 100 darabos minibuszflottára lett volna szükség a megtérülő működéshez, azonban erre nem került sor, a Kutsuplus a végső állapotában 15 járműre bővítve 2015 végén megszűnt. A projekt technológiailag egyértelműen bizonyított, de a járműflotta kellő mértékűre történő kiterjesztése már túl nagy üzleti kockázatnak bizonyult. (http://citiscope.org/story/2016/why-helsinkis-innovative-demand-bus-service-failed)

A göteborgi és helsinki szolgáltatások határozottan abba az irányba mutatnak, hogy a MaaS kezdeményezésben van potenciál. Ennek szellemében 2015 végén megalakult az Európai Mobility as a Service Szövetség (http://maas-alliance.eu/) is, melynek deklarált célja a koncepció elterjesztése szerte Európában az állami és az üzleti szféra bevonásával. A szövetség 20 európai állami és piaci szereplő, köztük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. együttműködésével alakult meg.

Lendületben az okos város fejlesztések

Lendületben az okos város fejlesztések

Nem csak a városokban élők, hanem az egész bolygó jövőjét meghatározza, milyen módon használják ki a nagyvárosok az infokommunikációs technológiák kínálta lehetőségeket. Az okos város viszont nem csak egy szemléletmód, hanem egy annak megfelelő működési gyakorlat is – hangzott el az Infotér e témában rendezett konferenciáján.

Az okos város fejlesztések célja, hogy az új, komplex technológiákat felhasználva fenntarthatóan növeljék a közszolgáltatások minőségét, hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és javítsák a városi élet minőségét. Ezekről a megoldásokról folytattak párbeszédet a politikai és a gazdasági élet szereplői, illetve civil szakemberek az Infotér által május 5-én megrendezett, „A városfejlesztés új útjai – Okos Város Konferencia” című rendezvényén. A hatékony okos város koncepció a város működtetésének komplex megközelítésén alapul, és integráltan kezeli a különféle területeket a közlekedéstől kezdve az egészségügyi szolgáltatásokon át a turizmusig. A fejlesztésben és a működtetésben együtt kell működnie a központi és a helyi közigazgatásnak, a piaci szereplőknek és nem utolsósorban a lakosságnak.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

Az állam részéről számos különféle támogatás és ösztönzés érhető el okos városok kialakítására – hangsúlyozta a konferencián Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár. Így például központi technológiai és szolgáltatási platformokat hoznak lére, például központi fizetési és elszámolási rendszerhez vagy térinformatikai rendszerhez. Ennek legfőbb előnye, hogy szükségtelenné teszi a széttagolt, párhuzamosan futó fejlesztéseket. Ami pedig a pénzügyi forrásokat illeti, a tágan értelmezhető okos város fejlesztési projektekre a jelenlegi EU-s költségvetési ciklusban több mint 1200 milliárd forint áll rendelkezésre.Fontos tényező, hogy a Lechner Tudásközpont megalakulásával olyan szervezeti és tudásplatform jött létre, amely szakmailag tudja támogatni az okos város projekteket.Kulcsár Sándor, a központ vezetője elmondta, hogy már folyik a szabályozási környezet átalakítása, és munkaanyagként elkészült az Okos Város Fejlesztési Terv is. Emellett egy stratégiai keretrendszert is felállítottak, amelyben a városértékelési és monitoring mechanizmusoktól kezdve a konkrét metodikai javaslatokon át mintegy 300 megvalósult projekt bemutatásáig szerepelnek információk, amelyek sorvezetőként szolgálhatnak minden fejlesztés tervezése és megvalósítása során.

Forrás: ITBusiness.hu
Smart City lakossági kutatás

Smart City lakossági kutatás

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. augusztusban országos reprezentatív véleménykutatással térképezte fel a magyar lakosság „smart city”, azaz okos, intelligens városi fejlesztésekkel kapcsolatos ismereteit, igényeit és hozzáállását. A Társaság a kutatás eredményeit a megvalósítás alatt álló Nemzeti Smart City Technológiai Platform alapszempontjaiként kívánja felhasználni.

Sikeresen zárult a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által nyáron indított országos, reprezentatív véleménykutatás, amely a lakosság smart city fejlesztésekkel, okos technológiai megoldásokkal kapcsolatos ismereteit, preferenciáit és hozzáállását vizsgálta.

A 15 éven felüli magyar lakosság körében végzett kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek 14%-a, azaz közel 1,2 millió ember hallott már a „smart city” kifejezésről, és azt elsősorban a közlekedéssel, a környezetvédelemmel, a turizmussal, a kultúrával és az energiahatékonysággal kötötték össze.

A tanulmány szerint a válaszadók 37%-a kedvezően tekint a smart city fejlesztésekre, azaz a megkérdezettek több, mint egyharmada tartja hasznos és támogatandó beruházásoknak az intelligens városi megoldások kiépítését.

A kutatás egyik érdekes eleme, hogy a megkérdezettek az egyes smart fejlesztési területek konkrét projektjeit – a közlekedés, az egészségügy, a közigazgatás, a közbiztonság, a környezetvédelem és a turizmus, illetve a kultúra terén – több mint 60%-os arányban hasznosnak tartják, és egyetértenek az okos városi megoldásokat célzó beruházásokkal. A kutatás eredménye megerősítette azt a vélekedést, hogy az önkormányzatok és az állam megfelelő céllal valósítja meg a modern technológiai alapokon nyugvó intelligens városi fejlesztéseit.

„A hazai városok és települések az elkövetkező időszakban számos olyan fejlesztési programot indítanak, amelyek a modern technológiát állítják a lakosság életminőségének javítása szolgálatába, azaz intelligens városi megoldásokat építenek ki. Társaságunkat a Kormány 1486/2015. (VII. 21.) Kormányhatározata jelölte ki arra a feladatra, hogy a smart city fejlesztésekhez építsen egységes technológiai platformot. Az általunk elindított fejlesztés lehetőséget biztosít majd arra, hogy az önkormányzati smart city szolgáltatások egységesen igénybe vehetőek legyenek. A most lezárult kutatás során szerettük volna megtudni a lakosság, mint felhasználók véleményét, igényét és nem utolsó sorban szempontjaikat az intelligens városi megoldásokról. A kutatásban a smart city fogalom ismertségén túl konkrét fejlesztési területekre is rá kérdeztünk, és kiderült, hogy a lakosság többsége hasznosnak tartja és támogatja a smart city fejlesztéseket” – nyilatkozta Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.

„A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. csoport részeként végzi a tevékenységét. Az innovatív, mobilfizetési technológiai megoldást szolgáltató társaság már tavaly július 1-jén bebizonyította, hogy Csoportunk egyik legfontosabb tagja, hiszen sikeresen indította el az országosan egységes mobilparkolási rendszert, amely a mai napig is fokozatosan bővül és új tagokkal, új parkolási társulások, önkormányzatok belépésével gyarapszik. Az a tudat, hogy egy olyan társaságot tudhatunk a portfóliókban, amely a hazai technológiai fejlesztések egyik zászlóshajója, megnyugtató és éppen ezért az MFB minden szakmai támogatást megad a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek fejlesztései megvalósításához. Örömmel mondhatom, hogy a korábbi évekhez képest az állami társaságok összefogása sokkal erősebb és sokrétűbb, ennek az összefogásnak eredménye a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. együttműködése a Magyar Postával, a Nemzeti Útdíjszolgáltatóval. Nem titkolt célunk, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szakmai és innovációs tevékenységének támogatójaként aktív szerepet töltsünk be a hazai közszolgáltatások minőségének javításában és az országosan egységes mobilfizetési rendszer minél több közszolgáltatási területre történő kiterjesztésében” – nyilatkozta Kovács Zsolt, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Szakértőink is bemutatkoztak Bordeaux-ban

Szakértőink is bemutatkoztak Bordeaux-ban

Több mint 10 ezer résztvevő, 450 kiállító, 25 ezer négyzetméter kiállítási terület, 35 szekció – ez a gyors mérlege az idei, immár 22. alkalommal megrendezett ITS World Congress bordeaux-i 5 napos szakmai találkozójának.  Dávidházy Gábor stratégiai igazgató kerekasztal beszélgetés keretében folytatott konzultációt „Fenntartható mobilitási megoldások” témakörben, Cserháti Balázs innovációs szakértő a gépjárművezetők szokásait elemző tudományos szekcióban tartott előadást.

A közlekedés egy újfajta szemléletmódja van kialakulóban, mely a konferencián is nagy hangsúlyt kapott; több társaság szlogenjében és különböző előadásokban is elhangzottak utalások a „Mobility as a Service” fogalmára vonatkozóan, mely röviden azt jelenti, hogy az egyes közlekedési módokra, mint szolgáltatásokra tekintenek, és azokat úgy is értékesítik az utasok számára. A jövőben kialakulhatnak olyan összetett közlekedési szolgáltatások, amelyek az utasok egyéni igényeit hatékonyabban szolgálják ki, ehhez az európai, majd a bejelentés után órákkal már globálissá növő kezdeményezéshez csatlakozott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. is.

Társaságunk két szakértője is meghívást kapott szakmai előadások tartására a témában. „A Fenntartható mobilitási megoldások” című kerekasztal beszélgetésen a témában folytatott fejlesztéseik során szerzett tapasztalatokról, a kihívásokról, üzleti modellekről konzultáltak a világ különböző kontinenseiről érkezett szakemberek.  Dávidházy Gábor stratégiai igazgató prezentációjában bemutatta  a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. jelenlegi és fejlesztés alatt álló ITS megoldásait és ökoszisztémáját, a hazai és nemzetközi együttműködéseket. Az interaktív konzultáció során vizsgálták a résztvevők a win-win szituációk kialakításainak lehetőségeit egyetértettek, hogy a sikerhez elengedhetetlen az együttműködés megerősítése és a nyílt párbeszéd.

Cserháti Balázs innovációs szakértő a parkolási szokások vizsgálatának eredményein alapuló parkolást segítő rendszer koncepcióját és egy parkolás asszisztens alkalmazást mutatott be előadásában. A szerzett tapasztalatokra és eredményekre épülő fejlesztések irányai várhatóan további kutatások témái lesznek.

Európa és világszerte is rengeteg megoldás létezik már multimodális utazástervezésre és utastájékoztatásra. Különféle elektronikus jegyrendszerekből is számos üzemel már, azonban nagyon ritka a valódi multimodális útvonaltervezés. A valódi multimodális útvonaltervező azt jelenti, hogy az egyébként sokféle közlekedési módot figyelembe vevő útvonaltervező a teljes utazására vonatkoztatva keres optimális megoldást, nem pedig külön-külön (pl. külön az egyéni és külön a közösségi közlekedésre) az egyes szakaszokra. Szintén ritka azon megoldások száma is, melyek a fejlett utazástervezést és elektronikus jegyrendszert sikeresen integrálták, azonban egyértelműen látszanak az ez irányba történő törekvések.

A konferencián rengeteg megoldást mutattak be a cégek a valós idejű közlekedés menedzsment vonatkozásában is.

Az elektronikus díjrendszerek közül a következők voltak a leghangsúlyosabbak: útdíj, közösségi közlekedési díjak, parkolási díjak.

Az okos mobil eszközök létjogosultsága egyértelmű az ITS keretein belül. Az ITS szolgáltatásai a mobil eszközökre határozottan építenek.

Egyre szélesebb körben jelennek meg az „önvezető” autók a kiállításon is. A Citroen képviselői például egy önvezető képességekkel rendelkező autóval érkeztek a kiállításra, sikeresen legyűrve a Párizs és Bordeaux közötti távolságot.

Az ITS szolgáltatásait egyre nagyobb arányban támogatják a különböző Big Data adatkezelési módszerek, amelyeknek fő elve az, hogy különösen nagyméretű adathalmazzal dolgoznak, melynek eredményeképpen olyan következtetéseket lehet levonni, amiket a hagyományos statisztikai módszerekkel nem lehetne.

A rendezvény utolsó előtti napján került bemutatásra a MOBiNET komponensekre építő Hackathon (http://mobinet.eu/?q=content/its-hackathon ) és annak díjkiosztója is. A Hackathon a célja, hogy mobilitáshoz és biztonsághoz kapcsolódó alkalmazásokat hozzanak létre a részvevők néhány nap alatt a MOBiNET e-MarketPlace-en.

Az első hazai intelligens parkolási rendszer Kecskeméten

Az első hazai intelligens parkolási rendszer Kecskeméten

A kecskeméti pilot projekt sikeres működése esetén a kiépített technológia intelligens városi megoldásként számos magyar város közterületi parkolását egészítheti ki. Átadásra került a kecskeméti Kálvin téren a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által kiépített intelligens parkolási rendszer, amely valós idejű parkolóhely foglaltsági adatokat szolgáltat mind a közlekedők, mind az üzemeltetők részére. A Nemzeti Smart City Technológiai Platformhoz kapcsolódó kecskeméti pilot projekt sikeres működése esetén a kiépített technológia intelligens városi megoldásként számos magyar város közterületi parkolását egészítheti ki.

Az intelligens parkolási rendszerek ma már elengedhetetlen részei az intelligens város projekteknek, jelentős mértékben képesek katalizálni a városfejlesztési törekvéseket. A modern közterületi parkolás kezelése túlmutat a kihelyezett parkolójegykiadó-automaták kérdéskörén. A parkolás menedzsmentnek számos feladatot kell kielégítenie, többek között a közlekedés során felmerülő, releváns információkat kell eljuttatnia a felhasználók számára, illetve korszerű megoldásokat kell biztosítania a rendszer üzemeltetéséhez, monitorozásához.

A pilot projekt a világ számos nagyvárosában kísérleti jelleggel már működő technológiát használt fel a Kálvin téren alkalmazott parkolás-irányítási rendszer kiépítésekor. Az egyes parkolóhelyek foglaltságáról származó adatok alapján már a behajtási pontokon elhelyezett kijelzők tájékoztatják a járművezetőket a szabad helyek számáról, megkímélve őket a felesleges utak megtételétől és csökkentve ezzel a környezet levegő- és zajterhelését.

A pilot projekt keretében telepített 57 darab parkolóhely szenzoros érzékelője által biztosított információk egy adatkezelő rendszer segítségével jelennek meg a parkoló bejáratánál levő két LED-es kijelzőn. Az adatok on-line rendelkezésre állnak mind a kecskeméti önkormányzat, mind a pilot projektet megvalósító Nemzeti Mobilfizetési Zrt. számára a rendszer működésének állandó figyelemmel kísérése és az adatok kiértékelése érdekében.

Az autósok és az üzemeltetők mellett az önkormányzat is egyértelmű képet kap a város parkolási helyzetéről. A parkolóhelyek foglaltságának valós idejű monitorozásából származó adatok felhasználásával az önkormányzatnak így lehetősége van a tényleges helyzetet mutató elemzések készítésére, amelyek a parkolási szabályozással, a zónák és díjak megállapításával kapcsolatos döntéshozást támogatják. A szenzorok által szolgáltatott adatok a parkolás-gazdálkodás megtervezése során is jól hasznosíthatók és további kontroll lehetőséget biztosítanak a parkolási bevételek nyomon követésénél.

„A hazai pénzügyi rendszer megerősítése mellett a Kormány az elektronikus pénzügyi csatornák és a készpénz nélküli fizetési megoldások elterjesztésén is dolgozik. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által létrehozott országos mobilparkolás és az ahhoz kapcsolódó közösségi szolgáltatások már ennek a munkának a kézzelfogható eredményei. A kecskeméti okos parkolás kialakítása jó példa arra, hogy az önkormányzat és az állam összefogásából az állampolgárok mindennapjait megkönnyítő kezdeményezések születhetnek. Az ilyen erőfeszítések közelebb visznek minket a szolgáltató állam koncepció megvalósításához.” – mondta Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség államtitkára.

„Egy város gazdasági versenyképességének fenntartása, a kiépített infrastruktúra működtetése és fejlesztése, az innovatív helyi társadalom kialakítása mind-mind olyan feladat, amely jelentős kihívások elé állítja a városok, így Kecskemét döntéshozóit is. A válaszokat megtalálhatjuk a különböző Smart City alkalmazásokban. A most átadott parkolási rendszer az első konkrét eredménye annak az egyre szorosabbá váló szakmai kapcsolatnak, amely 2015 őszén egy háromoldalú együttműködési megállapodás formájában öltött testet a NM Zrt, a Kecskeméti Főiskola és Kecskemét önkormányzata között” – mondta dr. Homoki Tamás, Kecskemét alpolgármestere.

„A Nemzeti Mobilfizetési Rendszer működtetése és a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kidolgozása mellett társaságunk számára kiemelt jelentőségű a Nemzeti Smart City Technológiai Platformhoz kapcsolódó pilot projektek megvalósítása, a tapasztalatok és az eredmények átültetése a hazai gyakorlatba. A kecskeméti pilot projekt eredménye már a felhasználók számára is szemmel látható és bízunk abban, hogy hamarosan további területeken is megjelenik ez az intelligens technológia. Társaságunk arra törekszik, hogy projektjeinek köszönhetően létrejövő megoldások mihamarabb a hétköznapok részévé válhassanak” – nyilatkozta Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.