Másfél éve fut a kecskeméti okos parkolási rendszer

Kezdőlap / Blog / Másfél éve fut a kecskeméti okos parkolási rendszer
Másfél éve fut a kecskeméti okos parkolási rendszer

Az intelligens parkolóhely foglaltság jelző rendszer az átadása óta gyakorlatilag üzemszünet nélkül működik Kecskeméten. A város vezetősége és lakói részéről is pozitív visszajelzések érkeznek a rendszerrel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy Magyarországon újszerű technológiát alkalmazó pilot projektről van szó, a működés közben szerzett tapasztalatok alapján a rendszer és környezete különböző fejlesztéseken kellett, hogy átessen. A helyszínen jelenleg már külön kijelzők mutatják a mozgáskorlátozott és a hagyományos szabad parkolóhelyek aktuális számát. A kezdeti időszakban gyakorinak számító szabálytalan parkolások száma minimalizálódott a városrendészet intézkedéseinek és a parkolóhelyek egyértelműbb kijelölésének köszönhetően, ami elősegítette, hogy a szenzorok pontosabban észlelhessék a várakozó járműveket.

Jelenleg a rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy megbízhatóan előre tájékoztassa a parkolóhelyet kereső járművezetőket arról, van-e szabad parkolóhely, valamint az adatokat feldolgozva utólag visszakereshető a parkolóhelyek átlagos foglaltsága tetszőleges időszakra nézve.

Mivel jelenleg csak a Kálvin tér területén üzemel a rendszer, ezért annak a többi utca parkolóhelyeivel szemben jobb lett a hozzáférhetősége, a járművezetők számára nagy segítséget jelent az, hogy nem kell feleslegesen behajtaniuk a Kálvin térre, mert már a parkoló bejáratánál előre láthatják, hogy aktuálisan hány szabad parkolóhely van.

Az adatokat elemezve kijelenthető, hogy a pilot rendszer teljesítette elsődleges célját, az eredmények azt mutatják, hogy az indulás óta a Kálvin téren található parkolóhelyek kihasználtsága átlagosnál magasabb lett, amely annak ismeretében figyelemre méltó, hogy e parkolóhelyek már korábban is igen magas kihasználtsággal bírtak, de a rendszer ezt még tovább tudta fokozni. Az elemzések ismeretében kijelenthető, hogy a Kecskemét, Kálvin téri pilot projektet érdemes lenne kiterjeszteni egy kevésbé forgalmas közterületre, ahol feltehetően még nagyobb arányú lenne a kihasználtsági szint. A rendszer jótékony hatását a jelenleginél is tovább lehetne növelni, ha egy teljes (jól körül határolható) városrészben kerülne bevezetésre az intelligens parkolóhely foglaltságot jelző rendszer, mivel így a parkolóhelyet kereső felhasználókat komplexebb információkkal lehetne támogatni arról, hogy mikor hol parkoljanak.

Az 1. ábrán látható a Kálvin tér (0-24 órás) átlagos havi kihasználtságai a 2016. és 2017. évben. 2016. január 1. és 2017. július 31. közötti adatok álltak rendelkezésre. A rendszer hivatalos indulása 2016. április elején történt. Jól látható, hogy az indulás előtti hónapok kihasználtságai rendre alacsonyabbak, mint az átadás utáni azonos hónapok kihasználtságai. Januárban 13%-kal, februárban 7%-kal, márciusban pedig 20%-kal nőtt arányaiban a kihasználtság az egy évvel ezelőtti értékekhez képest. Az átadás utáni időszakban már nem figyelhető meg ilyen egyértelmű növekedés a két év azonos hónapjai között. A 2016. évi szokásos nyári holtszezon után már igen kiegyenlített és magas értékeket láthatunk, mindezek alapján kijelenthető, hogy az elért növekedést a pilot rendszer eredményezte.

Kecskemét, Kálvin tér parkolóhelyeinek átlagos kihasználtsága havi bontásban

További vizsgálatok kimutatták a rendszer lehetséges másodlagos hasznosságait is. Már egy kisméretű parkolóban (Kecskemét, Kálvin téren 57 parkolóhely található) is megfigyelhetők a parkolóhelyválasztási preferenciák: a gyaloglási távolság minimalizálása, a legkényelmesebbnek vélt parkolóhely választása. A járművezetők szívesebben parkoltak a parkolónak a belvároshoz közelebb eső végéhez, valamint az utca bal kézre eső felében magasabb a foglaltság, mint a másik felében, ami például származhat abból, hogy azokra a helyekre egyszerűbb beállni a járművekkel. A kiépített rendszer, illetve a szenzorok által nyújtott információk hozzájárulhatnak a parkolóhelyek kialakításának tervezéséhez, optimalizálásához is.

A tervezésen és optimalizáláson túl, a parkolóhely foglaltságok magas pontosságú mérése lehetővé teszi a parkolási díjszabás optimalizálását és az abból befolyó bevételek jobb tervezhetőségét is. Az adatokból látszik, hogy jelenleg Kecskeméten a díjköteles időszakok nagyarányban lefedik a magas parkolási igénnyel rendelkező időszakokat. A foglaltsági értékek és a parkolási díjszabás segítségével becsülhető, hogy mennyi lenne a parkolási díjakból származó bevétel, ha minden várakozó jármű után óradíj alapon fizetnének.

A pilot rendszer rámutatott, amennyiben lehetővé válik egy a város szerves részét képező tevékenység (közterületi parkolás) megfelelő pontosságú monitoringozása, az számos ponton támogathatja a város lakóit és városvezetés munkáját is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *