Iparági véleményezés alatt az országosan egységes városkártya tervezet

Kezdőlap / Blog / Iparági véleményezés alatt az országosan egységes városkártya tervezet
Iparági véleményezés alatt az országosan egységes városkártya tervezet

A kormányzat nemzeti informatikai elképzelései és céljai alapján a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) elkészítette a Nemzeti Smart City Technológiai Platformot (NSCP), amely kijelöli az „okos” város környezetben különböző intelligens megoldások kialakítására alkalmas technológiai irányokat. Az NSCP, mint platform technológiai környezet beazonosítja egy városkártya megoldás kialakításához szükséges, vagy ahhoz felhasználható modulokat is. A konkrét városkártya modell már több modul központi és szolgáltatási funkciók összekapcsolását kívánja meg, ezért a városkártya működésének NM Zrt. által elkészített tervezete mintaszerűen ismerteti a szükséges és választható elemeket, azok összekapcsolási és használati lehetőségeit, ezzel segítve a városkártya megvalósító fejlesztők munkáját. Az országos szintű informatikai technológiák kidolgozását és megvalósítását biztosító „Városkártya modell” című dokumentum-tervezet jelenleg iparági véleményezés alatt áll.

A városkártya a kormányzat által megteremtett Nemzeti Smart City Technológiai Platform egyik „okos” város megoldása és szolgáltatása. A városkártya létrehozásának lényege, hogy az intelligens városi célok elérését szolgálja, amelynek alkalmazásával hatékonyabban működő és gazdaságosan működtethető város megteremtése a cél. A városkártya alkalmazása akkor hatékony, ha szervesen beépül és szolgálja a városkörnyezetet („urban ecosystem”), a városkártya modell szempontjából legfontosabb városkörnyezeti építőelemek az energetika, közlekedés, oktatás, egészségügy, közszolgáltatások, amelyek hatékony és komplex (összekapcsolt) támogatása megvalósítja az intelligens város koncepció céljait.

A városkártya egy olyan „okosmegoldás”, amely mögött különböző kedvezmények, jogosultságok, pontgyűjtés állhat a városi élet hétköznapjaihoz kapcsolódó területeken (pl. könyvtárak, boltok, közlekedés, múzeumok stb.), ezeket a különböző városhasználati szolgáltatások egységes platformra kapcsolva és technologizálva, a városkártya rendszer egy jól definiálható, rugalmasan bővíthető, változtatható megoldásként jelenik meg.

A városkártya – mint az intelligens város egy modulja – szolgálja a városlakót és támogatja a városi szolgáltatásokat használó városlátogatókat, összességében, így mind a két felhasználó réteg számára olyan eszközt biztosít, amivel a városkörnyezeti erőforrások igénybevételének hatékonysága és a kártyahasználó számára biztosított előnyök is kiaknázhatók. A városi önkormányzat számára pedig olyan – stratégiailag fontos – adatokat szolgáltat, ami a jelenlegi adatkezelési, adminisztrációs terhelés csökkenését biztosítja. Lehetőséget ad a folyamatok megfigyelésére és szükség esetén történő átszervezésére, megváltoztatására. A városkártya modell olyan elemeket is tartalmaz, amelyek a hatékony városi környezetben való működésen túl a város erőforrásait növelő bevételek (kereskedelem, turisztika és kapcsolódó adóbevételek) növekedését is szolgálja.

A „Városkártya modell” című dokumentum egy technológiai leírás, ami a városkártya létrehozásának tudásanyagát és módszertanát tartalmazza, az intelligens városi szolgáltatások leképzéséhez. A „Városkártya modell” egy dinamikusan bővülő rendszer, mivel az NSCP szolgáltatások, rendszerek felhasználhatóságának a kombinációi olyan megoldásokat biztosítanak, amelyek esetén csak a fantázia szab határt kiépítendő intelligens városi szolgáltatások működésének.

A városkártya modell és környezete jól szemléltethető egy elképzelt, „fiktív” város modellen, melyben az alábbiak jelennek meg:

  • Az oktatási és kulturális intézmények (iskola, óvoda, múzeumok, könyvtár, mozi, színház),
  • Közlekedés (közösségi személyszállítás, taxi kártya, parkolás, közösségi kerékpár és elektromos autótöltő szolgáltatás),
  • Egészségvédelmet szolgáló intézmények (kórház, uszoda, fitneszterem),
  • Energetikai rendszerek (közműszolgáltatók),
  • Kereskedelmi egységek (éttermek, boltok),
  • Közszolgáltatások,
  • Városi rendezvények.

Jelenleg az elkészült anyag szakmai egyeztetése zajlik, várhatóan novemberben lesz mindenki számára elérhető a lezárt verzió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *