Mobility as a Service

Kezdőlap / Blog / Mobility as a Service
Mobility as a Service

A fejlett világban egyre erősödő trend, hogy az emberek már nem ragaszkodnak ahhoz, hogy saját autójuk legyen, viszont egyre inkább gyorsabban, kényelmesen és lehetőleg olcsón szeretnének eljutni háztól házig.

Erre a kihívásra próbál meg választ adni a Mobility as a Service (MaaS) kezdeményezés, melynek alapkoncepciója szerint a közlekedésre úgy tekintünk, mint egy integrált szolgáltatásra személyautók, buszok, kerékpárok és számos egyéb közlekedési eszköz igénybevételével. Az egész rendszer mintáját a telekommunikációs cégek havi előfizetési csomagjaihoz lehet hasonlítani, ahol a különböző – igényektől függő – csomagokban árult szolgáltatáselemekért (beszélgetés, sms, mobilinternet stb.) együttesen fizethetünk. A Finnországból indult kezdeményezés központi gondolata, hogy megreformálja azt az elképzelést, miszerint a közlekedés alapvető eszköze a saját tulajdonú autó.

A MaaS koncepció célja, hogy ne az embereknek kelljen igazodniuk a közlekedési szolgáltatók kínálatához, hanem a kínálat igazodjon az emberekhez, mindig az aktuális igényeket legjobban kiszolgálva. Így ahelyett, hogy minden hónapban buszbérletet vennénk, továbbá az autónk után különböző díjakat fizetnénk, adott mennyiségű közösségi közlekedési-, autó-, kerékpár- és taxihasználatot tartalmazó szolgáltatást vásárolhatunk. Ezzel az emberek lemondanak a saját autó tulajdonlásáról, és helyette a közösségi közlekedést, illetve annak újszerű formáit használják, például a közösségi autózást (car sharing), közösségi kerékpárt (bike sharing), igényvezérelt közlekedést stb. A MaaS bevezetésével elérhető, hogy a járművek magasabb kihasználtságával párhuzamosan kevesebb jármű is elegendő legyen az utazók kiszolgálására, másrészt egy újabb lépést jelent a közlekedésben a készpénzmentes fizetési megoldások elterjedéséhez, az átláthatóság növeléséhez.

A finn MaaS Finland (www.maas.fi) a kezdeményezés egyik úttörőjeként 2016-2017-re tervezi az elképzelés konkrét megvalósítását, melynek előkészítése már folyamatban van Helsinkiben. A cél az, hogy az emberek egyetlen mobilapplikáció segítségével tudják véghezvinni utazásaikat az utazás tervezésétől a tényleges utazáson és fizetésen át egészen a célba érkezésig, miközben a legkülönfélébb egyéni és közösségi utazási módokat zökkenőmentesen kombinálják.

Svédországban, Göteborgban 2013-2014 között fél évig, 70 háztartás részvételével zajlott egy igen hasonló elvű pilot projekt, melynek középpontjában szintén a közlekedés, mint szolgáltatás állt, a saját tulajdonú autó használatának felhagyásával. A MaaS-tól való eltérés abban állt, hogy nem havi csomagokban, hanem pénzért vásárolt kreditekben kellett fizetni a közlekedési szolgáltatásokért. (http://www.ubigo.se/las-mer/about-english/)

Azonban a koncepció fenntartható megvalósítása nem kis feladat. Az egyik ilyen előfutárnak szánt projekt, a szintén helsinki Kutsuplus kezdeményezés. Ez egy olyan minibuszos igényvezérelt közlekedési szolgáltatás volt, melyben a felhasználók valós időben, interneten keresztül bejelentették, hogy honnan hová szeretnének utazni, majd az azonos időben azonos irányba tartókat összevontan egy-egy jármű elszállította. (Hasonlóan az UberPOOL szolgáltatáshoz.) A szolgáltatás a hagyományos helsinki közlekedés megreformálását célozta. A becslések szerint minimum 100 darabos minibuszflottára lett volna szükség a megtérülő működéshez, azonban erre nem került sor, a Kutsuplus a végső állapotában 15 járműre bővítve 2015 végén megszűnt. A projekt technológiailag egyértelműen bizonyított, de a járműflotta kellő mértékűre történő kiterjesztése már túl nagy üzleti kockázatnak bizonyult. (http://citiscope.org/story/2016/why-helsinkis-innovative-demand-bus-service-failed)

A göteborgi és helsinki szolgáltatások határozottan abba az irányba mutatnak, hogy a MaaS kezdeményezésben van potenciál. Ennek szellemében 2015 végén megalakult az Európai Mobility as a Service Szövetség (http://maas-alliance.eu/) is, melynek deklarált célja a koncepció elterjesztése szerte Európában az állami és az üzleti szféra bevonásával. A szövetség 20 európai állami és piaci szereplő, köztük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. együttműködésével alakult meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *